เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง

SET BAG APPLIX HYDROBAG

คุณลักษณะเฉพาะ

  1. ใช้สำหรับเครื่องควบคุมการให้อาหารทางสาย Applix Smart เท่านั้น
  2. ขนาดบรรจุ 1,500 ml.

Price: $0.00

Shipping:$0.00

...
Read More