เครื่อชั่งน้ำหนัก BR2017 Analog Bathroom Scales

  • พิกัดกำลัง 130 kg. ละเอียด 1 kg. (1000 g.)
  • หน้าปัดแสดงค่า กก. (kg.)
  • เลือกได้ 5 สี, บรรจุภัณฑ์ : 1 ลัง บรรจุ 10 กล่อง
  • ขนาดของเครื่องชั่ง : 243 x 268 x 42 mm.
  • น้ำหนักสุทธิ 1.2 kg.
  • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Price: $0.00

Shipping: $0.00