2600KL เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วย ชั่งพร้อมรถเข็น

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ

1. พิกัดกำลัง 454 kg. ละเอียด 100 g. (0.1 kg.)

2. ตัวเลข LCD 18 mm. ปรับความสว่างได้

3. Indicator ปรับหมุนได้ 180 องศา

4. แสดงค่า BMI (ต้องป้อนส่วนสูง)

5. Hold / Release (ล็อคค่าน้ำหนัก)

6. แสดงวันที่และเวลา

7. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้มากถึง 270 คน

8. พลังงาน : ถ่านไฟฉาย “D” 6 ก้อน หรือ Adapter 120 V./240 V.

9. พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 81 x 91 cm. (ทางลาดด้านเดียว 81 x 24 cm.)

10. มีล้อเข็นเคลื่อนย้าย 4 ล้อ

11. สามารถพับเก็บวางตั้งชิดข้างฝาผนังได้โดยสะดวก รวดเร็ว

12. USB Port เชื่อมต่อกับ Printer, Computer

13. อุปกรณ์เสริม : EMR Software Kit เชื่อมต่อ Computer, ทางลาดชิ้นที่ 2

14. น้ำหนักสุทธิประมาณ 50 kg.

15. มาตรฐาน ISO 13485 : 2003

16. ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

17. ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Price: $0.00

Shipping: $0.00