เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหู Hubdic รุ่น NET-100

คุณสมบัติ

-          อุปกรณ์วัดอุณหภูมิทางหู โดยวิธี Infrared

-          วัดได้ 32.0C(89.6F)-42.2C(107.9F)

-          ค่าความคลาดเคลื่อน +/- 0.2 องศาเซลเซียส(0.4 องศาฟาเรนไฮด์)

-          สามารถแสดงค่าที่วัดได้ ทั้ง องศาเซลเซียส (C) และ องศาฟาเรนไฮท์ (F)

-          เก็บข้อมูลค่าที่อ่านได้ 8 ครั้ง

-          ใช้แบตเตอรี่ CR2032

-          เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติหลังไม่ใช้งาน 1 นาที

-          ทำความสะอาด sensor โดยใช้ไม้พันสำลีชุบ alcohol ทิ้งไว้ 1 ชมจึงใช้งานได้

-          มีกล่องใส่ เทอร์โมมิเตอร์

Price: $0.00

Shipping:$0.00