เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด Bremed รุ่น BD 1190

คุณสมบัติ

-          ใช้วัดไข้หรือวัดอุณหภูมิที่หู หน้าผาก ได้ตั้งแต่ 34-42.2 องศา

-          ใช้วัดอุณหภูมิทั่วไปได้เช่น อุณหภูมิในห้อง , น้ำ , น้ำนม และพื้นผิววัสดุ ได้ตั้งแต่ -22 ถึง 80 องศา

-          ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลากรณีวัดชีพจรได้

-          ได้ผลรวดเร็วภายใน 1 วินาที

-          มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บค่าการวัดพร้อมวัดและเวลาได้ 9 รายการ

-          มีสัญลักษณ์และเสียงเตือนเมื่อมีไข้

-          แสดงสัญลักษณ์กระพริบและมีเสียงเตือนเมื่อเครื่องอยู่ในภาวะไม่พร้อมใช้งาน และเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

-          มีระบบเซ็ตค่า เมื่อเครื่องพบค่าไม่ปกติ

-          รับประกัน 1 ปีโดยศูนย์ของ Bremed

Price: $0.00

Shipping: $0.00