เครื่อชั่งน้ำหนัก 2210KL Digital Neonatal Scales

 • รุ่น 2210KL พิกัดกำลัง 20 kg. (44 lb.)
 • ช่วง 0-11.300 kg. ละเอียด 1 g.
 • ตั้งแต่ 11.301 kg. – 20.000 kg. ละเอียด 5 g.
 • ตัวเลข LCD 22 mm. อ่านง่าย เห็นชัดเจน
 • โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก), Re-Weigh (ชั่งซ้ำโดยไม่ต้องยกเด็กออก)
 • ถาดเด็กนอน : 610 x 385 x 87 mm. (พลาสติก)
 • เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto Power Off 2 นาที
 • มีแถบวัดส่วนสูง 0-60 cm.
 • พลังงาน : “C” 6 ก้อน, AC/DC Adapter
 • น้ำหนักรวมกล่อง 13.62 kg.
 • มาตรฐาน ISO 13485 : 2003
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Price: $0.00

Shipping: $0.00