เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย MEDOCINE BLOOD & INFUSION WARMER รุ่น MB06

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย รุ่น MB06 ใช้เทคนิคแบบ DRY TYPE เหมาะสำหรับการอุ่นเลือดและสารละลายแบบข้างเตียง หรือ Bedside Warming กรณีมีการ Warm up เลือดหรือสารละลายมาก่อนจากหน่วยกลาง หรือ ธนาคารเลือด แต่เมื่อนำมาให้ผู้ป่วยอุณหภูมิของเลือดและสารละลายเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด ไม่อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับร่างกายผู้ป่วย ซึ่งการอุ่นเลือดและสารละลายนี้จะช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม และลดการเกิด Hypothermia ของผู้ป่วยได้

คุณสมบัติของเครื่อง

- ทำให้เลือดและสารลายอุ่นขึ้น

- ปรับระดับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ คือ

HI = 42 ˚C

MID = 40 ˚C

LO = 38 ˚C

- ใช้กับสายน้ำเกลือ 4.0 – 5.0 เมตร

- ใช้ไฟ 12 VDC ทำให้ปลอดภัยในการใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

Price: $0.00

Shipping: $0.00