เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดชนิดไม่สัมผัสผิว Thermo Flash รุ่น LX-26

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

- สามารถเลือกวัดค่าอุณหภูมิของร่างกายหรือวัดอุณหภูมิสิ่งของอื่นๆได้เช่นน้ำนมวัตถุ

- วัดค่าอุณหภูมิทางหน้าผากได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยถือเครื่องห่างจากตำแหน่งที่ ต้องการวัดประมาณ 5 ซม.

- แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอล (LCD) และสามารถเลือกหน่วยของอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ก็ได้

- มีความละเอียดของอุณหภูมิที่ 0.1 ° C และมีค่าความถูกต้องแม่นยำที่ระดับ ± 0.2 ° C

- มีระบบประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ในกรณีที่หยุดการใช้งานอุปกรณ์นี้นานเกิน 5 วินาทีเครื่องจะทำการปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ (Automatic ปิด)

- มีขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือมีน้ำหนักเบาเพียง 220 กรัม

- มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกอุณหภูมิ (หรือผลการวัด) ได้สูงสุด 32 ค่า

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส

Price: $0.00

Shipping:$0.00