เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดชนิดไม่สัมผัสผิว Hubdic รุ่น FS-300

คุณสมบัติ

-          เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิของร่างกาย และ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยวัดอุณหภูมิของร่างกายในช่วง 34.0 - 42.5 C (93.2-108.5 F) มีความถูกต้องแม่นยำที่ระดับ +- 0.2 C สามารถวัดอุณหภูมิทางหน้าผากได้ โดยที่เครื่องไม่ต้องสัมผัสทางร่างกาย ใช้วิธีถือเครื่องห่างจากหน้าผาก 2-3 ซ.ม.ใช้เวลาในการอ่านค่าน้อยกว่า 2 วินาที

-          การวัดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม(wide temperature)ได้ในช่วง 15-60 C (59-140 F) มีความถูกต้องแม่นยำที่ระดับ +- 0.2 C หรือ +- 2%

-          แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอล(LCD) และสามารถเลือกหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนห์ไฮต์ได้

-          อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะวัด 15-40 C ความชื้นสัมพันธ์ต่ำกว่า 95%

-          อุณหภูมิในการเก็บรักษาในช่วง -20 - 50 C

-          มีความละเอียดของอุณหภูมิที่ 0.1 C(หรือ 0.1F)

-          มีสัญญาณเสียงแสดง เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าการวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

-          มีหน่วยความจำ สำหรับบันทึกอุณหภูมิสูงสุด 32 ค่า

-          ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ DC 3V ( AAA 1.5 V 2 ก้อน)

-          มีระบบประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ในกรณีหยุดการใช้งาน นานกว่า 1 นาที เครื่องจะทำการปิดตัวเองอัตโนมัติ

-          มีขนาดกระทัดรัด จับถนัดมือ มีน้ำหนักเบาเพียง 120 กรัมไม่รวมฐานวางเครื่องและแบตเตอรี่ ขนาดเครื่อง 82.4 มม.*41.8มม. *103.1 มม.

-          เป็นผลิตภัณของประเทศเกาหลี รับประกันสินค้า 1ปี

-          เป็นผลิตภัณภายใต้มาตรฐาน GMP,ISO9001,ISO13485,CE0120,FDA

Price: $0.00

Shipping:$0.00