เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด Microlife รุ่น FR1DZ1

คุณสมบัติ

-          ใช้วัดไข้ทางหน้าผากโดยที่เครื่องไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง

-          มีระบบส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าผู้ใช้อาจมีไข้ ( Fever Alarm )

-          พร้อมกับแสดงแสงสีแดงบนหน้าจอ

-          หน้าจอเรืองแสง อ่านค่าได้ในที่มืด ( Nite Glow )

-          ตั้งค่าหน่วยการวัดได้ทั้งแบบองศาเซลเซียส ( C ) และฟาเรนไฮต์ ( F )

-          บันทึกค่าการวัดได้ 30 ครั้ง

-          ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E 1965-98(2003), IEC 60601-1-2 : 2007

-          คำเตือน : การใช้เทอร์โมมิเตอร์นี้ไม่สามารถทดแทนการปรึกษาและพบแพทย์ได้

Price: $0.00

Shipping: $0.00