เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อ Omron รุ่น HBP-1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. วัตถุประสงค์   เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบวัดต้นแขน มีขนาดกะทัดรัดและมีแบตเตอรี่อยู่ภายในเครื่อง สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปใช้งานได้อย่างสะดวก 
 2. คุณลักษณะทั่วไป
  1. จอภาพเป็นชนิด  7 Segment  LCD มีขนาดใหญ่และมี Backlight สามารถมองเห็นได้ในที่มืด
  2. มี Charger Adaptor ขนาด 1.6 A สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้าชนิด 100-240 V ; 50/60 เฮิร์ท
  3. มีแบตเตอร์รี่สำรองขนาด 3.6 V, 1900 mAh สามารถใช้วัดความดันได้ไม่น้อยกว่า  300  ครั้งเมื่อชาร์ทเต็ม
  4. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
  5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 3. ภาคการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
  1. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometic แบบ Dynamic Linear Deflation
  2. มีระบบการวัด 2 แบบ คือ Automatic และ Auscultation (Manual Mode) โดยใช้หูฟัง
  3. สามารถวัดความดันโลหิตในช่วงต่าง ๆ ได้ดังนี้SYS                            ตั้งแต่  60 - 250   มิลลิเมตรปรอทDIA                            ตั้งแต่  40 - 200   มิลลิเมตรปรอท

   Pulse  rate                 ตั้งแต่  40 - 200   ครั้งต่อนาที

  4. สามารถแสดงค่าความดันที่วัดในครั้งสุดท้ายได้
  5. มี Shock-Proof Bumper ป้องกันการตกกระแทก
  6. ป้องกันละอองน้ำได้ (Splash-Proof)
  7. สามารถเลือกค่าความดันแรกเริ่มได้ ดังนี้  Auto, 220, 250 และ 280 มิลลิเมตรปรอท
  8. มีระบบหยุดการวัดชั่วคราวเมื่อคนไข้เคลื่อนไหว (Motion Stop Function)
  9. มีระบบตรวจจับภาวะชีพจรเต้นผิดปรกติ (Irregular Pulse Indicator)
  10. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช่งาน
 4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
  1. Adult NIBP Cuff                                                          จำนวน              1          ชุด
  2. Charger Adaptor                                                       จำนวน              1          ชุด

Price: $0.00

Shipping: $0.00