เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ยี่ห้อ Omron รุ่น HBP-9030

 

 

 

 

 

 

1. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องพัน Cuff เหมาะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกที่ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ

2. คุณลักษณะทั่วไป

    2.1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน

    2.2. มีจอแสดงผลสามารถแสดงค่า Systolic, Diastolic และ Pulse Rate ได้

    2.3. มีผ้ารอง Cuff เป็นชนิด สามารถถอดซักได้

    2.4. ใช้ได้กับไฟฟ้า 220V 50 Hz

    2.5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

    2.6. ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

3. คุณลักษณะเฉพาะ

    3.1. ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method

    3.2. สามารถวัดความดันโลหิตในช่วง 0 – 299 มิลลิเมตรปรอท มีความถูกต้อง ±3 มิลลิเมตรปรอท

    3.3. สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 180 ครั้งต่อนาที มีความถูกต้อง ± 5%

    3.4. สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร

    3.5. มีเซนเซอร์ตรวจสอบตำแหน่งของการสอดแขนและมีสัญลักษณ์ (Elbow icon) แสดงความถูกต้องของ    ตำแหน่งแขนก่อนทำการวัด

    3.6. เมื่อวัดเสร็จเครื่องจะทำการตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ

    3.7. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา โดยมีปุ่ม Start 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งานและมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

    3.8. สามารถปรับระดับ Arm Cuff ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วยแต่ละคน

    3.9. มีเสียงพูดแนะนำขณะที่ทำการวัด

    3.10. สามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า MAP (Mean Arterial Pressure) หรือไม่พิมพ์ก็ได้

    3.11. สามารถเลือกแบบที่ทำการพิมพ์ได้ 3 แบบ

    3.12. Arm Unit สามารถถอดเปลี่ยนได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีสัญลักษณ์แสดง เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน

    3.13. สามารถตั้งระยะเวลาแสดงผลได้ตั้งแต่ 15, 30, 60 วินาที

    3.14. สามารถวัดค่าความดันแบบเฉลี่ยได้

    3.15. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม

4. อุปกรณ์ประกอบ

    4.1. กระดาษบันทึกผล จำนวน 1 ม้วน

    4.2. Cuff Cover จำนวน 1 อัน

    4.3. AC Adaptor จำนวน 1 ชุด

Price: $0.00

Shipping: $0.00