เครื่องดูดเสมหะ Flaemnuova รุ่น Suction Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

-          เป็นเครื่องดูดเสมหะ หรือของเหลวในทางเดินหายใจ ใช้ได้ทั้งที่บ้าน โรงพยาบาล

-          ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ทนทาน แข็งแรง (EPOXY COATED ALUMINUM)

-          ขนาดกะทัดรัด 35 x25 x 22 เซนติเมตร น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม

-          ใช้ไฟ 230V 50Hz

-          ปรับแรงดูดได้ 0.16 – 0.81 BAR (1 BAR = 750.062 mm. Hg) ซึ่งเท่ากับ 607 mm. Hg

-          PISTON COMPRESSOR สะดวกในการดูแลรักษา ไม่ต้องคอยใส่สารหล่อลื่น

-          อัตราการไหลสูงสุดประมาณ 20 ลิตร/ นาที

-          ความดังที่ระดับ 65 dB

-          มาตรฐาน UNI CEI EN 46002

-          ผลิตภัณฑ์ FLAEM NUOVA อิตาลี

-          รับประกัน 1 ปี

อุปกรณ์ประกอบ

-          ขวดเก็บของเหลวขนาด 1,000 มิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์ป้องกันล้น

-          แผ่นกรองเชื้อโรค

-          สายต่อ ขนาดยาว 80 มิลลิเมตร ขนาดยาว 370 มิลลิเมตร และ ขนาดยาว 1,300 มิลลิเมตร

-          สายดูดเสมหะแบบใช้แล้วทิ้ง

-          อุปกรณ์ควบคุมแรงดูดแบบใช้แล้วทิ้ง

Price: $0.00

Shipping: $0.00