เครื่องดูดเสมหะ ล้อเลื่อน Yuyue รุ่น 7A-23D

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องดูดเสมหะ ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการใช้งานโรงพยาบาล, คลินิก, เนิร์สซิ่งโฮม หรือ  ที่บ้าน

(ไม่ใช้สำหรับสูตินรีเวช)

คุณสมบัติทั่วไป

-          เครื่องดูดเสมหะ ใช้งานง่าย ด้วยสวิตซ์มือ และสวิตซ์เท้า

-           ขนาด 360 x 320 x 480 มม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม

คุณสมบัติทางเทคนิค

-          ทำงานด้วยปั๊มสุญญากาศ ระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น มีระบบป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย

-          ทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด  30 นาที, duty cycle 50%

-          สุญญากาศสูงสุดไม่ต่ำกว่า 0.09 Mpa

-          สามารถปรับสุญญากาศได้ ตั้งแต่  0.02 Mpa-สูงสุด

-          อัตราการปั๊มไม่ต่ำกว่า 20 ลิตรต่อนาที

-          ความดัง ไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ

-          มีขวดแก้ว ขนาด 2,500 มิลลิลิตร/ขวด,  2 ใบ

-          ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V +  20 V, กำลังไฟเข้าไม่เกิน  120 VA

อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

1. Abdomen suction tube                                                                  1              ชิ้น

2. Suction soft tube <O7 x O12, ยาว 2 เมตร                                  1              ชิ้น

3.  Fuse tube<RF2AL250V  /O5 x 20>                                          2              ชิ้น

4. สายไฟ                                                                                               1              ชิ้น

5. สวิตซ์เท้า                                                                                           1              ชิ้น

6. แผ่นกรองอากาศ                                                                              2              ชิ้น

7. คู่มือ                                                                                                    1              ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน

คุณลักษณะเฉพาะ และ รูปลักษณ์สินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Price: $0.00

Shipping: $0.00