เครื่องชั่งน้้ำหนัก EH-401 Body Fat Monitor

  • พิกัดกำลัง 150 kg. ละเอียด 0.1 kg.
  • ตัวเลข LCD สีดำ, อ่านง่าย ชัดเจน
  • โปรแกรม : Body Fat (มวลไขมัน), Body Water (มวลน้ำ), Mass Muscle (มวลกล้ามเนื้อ)
  • บันทึกข้อมูลผู้ใช้ 10 ท่าน (ชาย, หญิง, อายุ, ความสูง, มาตรา kg.-lb.)
  • ขนาดของเครื่องชั่ง : 290 x 290 mm.
  • เปิดเครื่องให้ทำงาน โดยใช้เท้าสัมผัสเบาๆ บริเวณเครื่องชั่ง
  • ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 3 นาที
  • “Anti-Slip” Platform
  • พลังงาน : CR2032 Drycell จำนวน 2 ก้อน
  • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Price: $0.00

Shipping: $0.00