เครื่องชั่งน้ำหนัก ZT Medical Scales (Spring Type)

  • รุ่น ZT-120, ZT-120N พิกัดกำลัง 120 kg. (260 lb.) ละเอียด 500 g.
  • รุ่น ZT-160, ZT-160N พิกัดกำลัง 160 kg. (350 lb.) ละเอียด 500 g.
  • วัดส่วนสูง : 70-190 cm.
  • ฐานชั่งน้ำหนัก : 280 x 385 mm.
  • มีที่ตั้งศูนย์อยู่ด้านหลังของเครื่องชั่ง (ก่อนปรับต้องดึงสลักไม้ออกก่อน)
  • น้ำหนักเครื่องชั่งเหล็กหล่อ 23 kg.
  • น้ำหนักเครื่องชั่งเหล็กเบา 17.5 kg.
  • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Price: $0.00

Shipping:$0.00