เครื่องชั่งน้ำหนัก UM-052 Body Fat Monitor

 • พิกัดกำลัง 150 kg. ละเอียด 0.1 kg.
 • ตัวเลข LCD 24.0 mm., อ่านง่าย ชัดเจน
 • โปรแกรม : Body Fat (มวลไขมัน), Body Water (มวลน้ำ)
 • บันทึกข้อมูลผู้ใช้ 4 ท่าน (ชาย, หญิง, อายุ, ความสูง, มาตรา kg.-lb.)
 • ขนาดของเครื่องชั่ง : 310 x 294 x 42 mm.
 • เรียกดูค่าที่วัดได้ครั้งที่ผ่านมา (Recall)
 • เปิดเครื่องให้ทำงาน โดยใช้เท้าสัมผัสเบาๆ บริเวณเครื่องชั่ง
 • ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 3 นาที
 • Strong Glass Platform, 80 mm. High
 • พลังงาน : “AA” Drycell จำนวน 4 ก้อน
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Price: $0.00

Shipping: $0.00