เครื่องชั่งน้ำหนัก TCS-200A-RT Medical Scale

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ

1. พิกัดกำลัง 200 kg.

2. ละเอียด 100 g.

3. ตัวเลข LED สีแดง 15.0 mm. มองเห็นชัดเจน แม้ในที่มีแสงน้อย

4. วัดส่วนสูง : 70-190 cm.

5. โปรแกรม : ชั่งน้ำหนัก และ ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ภายใน 3 นาที

6. พลังงาน : Rechargeable Battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.

7. พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 270 x 370 mm.

8. “Anti-Slip” Platform

9. น้ำหนักเครื่องชั่งประมาณ 14.0 kg.

10. ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Price: $0.00

Shipping: $0.00