เครื่องชั่งน้ำหนัก EH-150 Medical Scale

  • พิกัดกำลัง 150 kg.
  • ละเอียด 50 g.
  • ตัวเลข LCD 24.0 mm., Backlight เรืองแสง (ทำงานขณะใช้ไฟฟ้าเท่านั้น)
  • วัดส่วนสูง : 70-190 cm.
  • โปรแกรม : ชั่งน้ำหนัก และ ปิดเครื่องอัตโนมัติ ภายใน 3 นาที
  • พลังงาน : “D” Type Drycell จำนวน 4 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
  • พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 300 x 400 mm.
  • Stainless Steel Platform
  • น้ำหนักเครื่องชั่งประมาณ 10.0 kg.
  • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Price: $0.00

Shipping: $0.00