เครื่องชั่งน้ำหนัก 553KL Digital Pediatric Scale

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ

1. รุ่น 553KL พิกัดกำลัง 20 kg. (44 lb.)

2. ละเอียด 10 g. (0.5 oz.)

3. ตัวเลข LCD 25.4 mm. อ่านง่าย เห็นชัดเจน

4. โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)

5. ถาดเด็กนอน : 630 x 345 x 50 mm. (พลาสติก)

6. เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto Power Off 2 นาที

7. มีแถบวัดความสูง 0-58 cm.

8. พลังงาน : “AA” 6 ก้อน, AC/DC Adapter

9. USB Port เชื่อมต่อกับ Printer, Computer

10. น้ำหนักรวมกล่อง 5.50 kg.

11. ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

12. ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Price: $0.00

Shipping: $0.00