เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) ยี่ห้อ Hawkmed รุ่น HK-400

เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) ยี่ห้อ Hawkmed รุ่น HK-400

วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้ในการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำกับผู้ป่วย

คุณสมบัติทั่วไป
1. สามารถควบคุมอัตราการไหล ปริมาตรของเหลวที่ไหลเข้าร่างกายได้อย่างแม่นยำ
2. หน้าจอสี LCD ขนาด 2.8 นิ้ว ตัวเครื่องลักษณะโค้งมนเพื่อให้ทำความสะอาดง่าย
3. ขนาดเครื่อง (กxยxส) 125 x 300 x 130 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัม
4. ตัวยึดด้านหลัง สามารถติดตั้งได้ทั้ง เสาแนวตั้ง และแนวนอน
5. ใช้กับไฟฟ้าขนาด AC 100~240V50/60HZ หรือ DC:12±1.2V.
6. มีแบตเตอรี่ชาร์จได้ เป็นประเภท Lithium Polymer 7.4V 1900mAh

คุณสมบัติทางเทคนิค
1. สามารถปรับช่วงอัตราการไหลได้ตามขนาดของกระบอกฉีดยาดังนี้
1.1 5 ml syringe : 0.1-150 ml/h
1.2 10 ml syringe : 0.1-300 ml/h
1.3 20 ml syringe : 0.1-600 ml/h
1.4 30 ml syringe : 0.1-900 ml/h
1.5 50 ml(60 ml) syringe : 0.1-1,500 ml/h
2. มีค่าความคลาดเคลื่อน(Infusion Accuracy) ของอัตราการให้สารละลายไม่เกิน ±2% (หลัง Calibration)
3. สามารถตั้งค่า Volume to be Infused (VTBI) ระหว่าง 0-1,000ml และ Volume Infused 0-9,999.9ml
4. สามารถตั้งค่า KVO (Keep Vein Open) ได้ระหว่าง 0.1-2 ml/h
5. สามารถตั้งค่า Bolus ตามขนาดของกระบอกฉีดยาดังนี้
5.1 5 ml syringe : 0.1-150 ml/h
5.2 10 ml syringe : 0.1-300 ml/h
5.3 20 ml syringe : 0.1-600 ml/h
5.4 30 ml syringe : 0.1-900 ml/h
5.5 50 ml (60 ml) syringe : 0.1-1,500 ml/h
6. ค่า Purge rate ตามขนาดกระบอกฉีดยาดังนี้
6.1 5 ml syringe : 150 ml/h
6.2 10 ml syringe :300 ml/h
6.3 20 ml syringe : 600 ml/h
6.4 30 ml syringe : 900 ml/h
6.5 50 ml (60 ml) syringe : 1,500 ml/h

7. บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1,500 ข้อมูล

8. สามารถตั้งค่าการเตือนการเกิด Occlusion Pressure ได้ 3 ระดับ low middle high (40.0-160.0) kPa และเปลี่ยนหน่วยได้ 4 แบบ kPa psi bar mmHg
9. สามารถตั้งอัตราการให้สารละลาย ได้ 6 แบบ คือ Rate mode, Time mode, Body weight mode, Drug Library mode, Intermittent mode และ TIVA mode
10. มีระบบก็บข้อมูลย้อนหลัง (Data Log Event) และส่งข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ได้
11. มีการใช้งาน Double CPU) เพื่อใช้งานการจัดการ ประมวลผล และจับสัญญาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
12. มีระบบความปลอดภัย และระบบเตือน โดยมีสัญญานเสียง และแสงเตือน ดังนี้
12.1 การต่อกระบอกฉีดยาไม่ถูกต้อง
12.2 เมื่อใกล้เสร็จ AlmostDone เตือนล่วงหน้า 3นาทีก่อน VTBI เสร็จสิ้น
12.3 การใช้งานเสร็จสิ้น (Infusion Completion)
12.4 เมื่อสารละลายใกล้หมด (Near Empty)
12.5 การอุดกั้น Occlusion
12.6 การใช้แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ต่ำ, ไฟฟ้ามีปัญหา หรือไม่ได้ใช้ไฟฟ้า
13. มีแบตเตอรี่ภายในเครื่อง เมื่อประจุไฟฟ้าเต็ม ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ที่อัตราการ 5ml/h
14. สามารถใช้กับ syringe ที่ได้มาตรฐานทั้งชนิด 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml และ 60ml

อุปกรณ์ประกอบใช้งาน
1. สายไฟ 1 ชุด
2. คู่มือ 1 ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ
1. เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศจีน
2. ผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 IEC60601-1 CE certificate
3. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี จากการใช้งานปกติ

สนใจสั่งซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ติดต่อ

บริษัท เอ็ม.ที. เมดิคอล จำกัด
มือถือ : 061-569-3624, 099-159-9242

Line ID : mt2456

Facebook : https://m.facebook.com/profile.php?id=100091477995886&refid=52

Price: $0.00

Shipping: $0.00